Budowanie skutecznego zespołu, efektywna współpracam wzmacnianie kompetencji lidera

Potęgą każdej organizacji są ludzie. Aby utrzymywać dobrych pracowników w firmie, należy poznać ich potrzeby, motywatory oraz dawać im narzędzia, wiedzę i sprawdzone metody do lepszego wykonywania pracy. Warto, aby Managerowie poznali sposoby na zwiększenie zaangażowania.  Stres, frustracje, brak delegowania zdań w odpowiedni sposób, konflikty, brak wyznaczonych wartości w zespole, to wszystko nie służy rozwojowi, a prowadzi do odejścia pracowników, demotywacji i chaosu. Ważnym aspektem w pracy osoby kierującej, jest także poznanie wszystkich bodźców motywujących pracowników. Aby spełniać wszystkie managerskie funkcje w zarządzaniu zespołem, zapraszamy do poznania skutecznych i sprawdzonych metod.

Grupa docelowa:

Kadra managerska, zarządzający firmami, kierownicy, dyrektorzy, prezesi oraz wszyscy, którzy są zainteresowani osiąganiem sukcesów w biznesie.

Cele szkolenia:

 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznych narzędzi do kierowania zespołem
 • Wykorzystanie w praktyce umiejętności skutecznej i efektywnej komunikacji, delegowania zadań, prowadzenia swojego zespołu tak, aby wykorzystać jak najlepiej potencjał pracowników
 • Poznanie, rozwijanie i udoskonalanie własnych umiejętności i zasobów
 • Udoskonalenie umiejętności, które przełożą się na efektywne osiągania wyznaczonych celów
 • Poprawa jakości zasad funkcjonowania i przepływu informacji między managerem a zespołem

Korzyści z udziału w szkoleniu:

W efekcie warsztatów uczestnicy będą wiedzieć jak:

 • Wpływać na zaangażowanie pracowników
 • Spowodować wzrost wydajności pracy
 • Budować odpowiedzialność i lojalność pracowników
 • Skutecznie wpływać na poziom identyfikowania się pracowników ze swoją organizacją
 • Przekazać informację zwrotną korygującą zachowanie
 • Delegować zadania w zależności od stopnia dojrzałości pracowników
 • Doceniać pracowników tak, aby zwiększać ich wkład w pracę organizacji
 • Przekazywać trudne decyzje
 • Stawiać granicę
 • Poradzić sobie w sytuacji, kiedy stajemy się szefem swoich kolegów – awans z zespołu
 • Budować i podtrzymywać autorytet wśród pracowników
 • Budować własny wizerunek spójnego i skutecznego managera, osiągając sukces
 • Zarządzać emocjami, wartościami, przekonaniami własnymi oraz zespołu, w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów
 • Rozpoznawać typy osobowości pracowników, w celu skutecznej komunikacji oraz motywacji
 • Zapobiegać konfliktom oraz je rozwiązywać (konflikt jednostki i zespołów)
 • Elastycznie wpływać na proces komunikacji, na zmianę przekonań (w tym rozwiązywanie wątpliwości i potencjalnych sytuacji problematycznych, asertywność)

Podczas intensywnego treningu:

 • Uczestnicy zrozumieją własną rolę w realizacji zamierzonych działań
 • Uczestnicy zmierzą się z własnymi przekonaniami – będą mieć okazję do zmiany tych, które są ograniczające i zastąpić je tymi, które będą wspierać w trakcie realizacji zamierzonych celów
 • Uczestnicy będą mieć okazję do spojrzenia z różnych stron na proces zarządzania komunikacją, zarządzania zasobami ludzkimi i osiąganą sukcesu we wprowadzaniu swoich zamierzonych działaniach. Dzięki temu będą w stanie zidentyfikować i wykorzystać nowe szanse i możliwości rozwoju swoich zespołów oraz siebie.

Program szkolenia:

Wykorzystanie komunikacji w przekazywaniu swoich wymagań wobec pracowników

 • Dlaczego pracownicy nie wykonują swoich poleceń w sposób w pełni zaangażowany i dlaczego nie pracują tak, jakbyśmy tego oczekiwali? Przyczyny barier w wykonywaniu poleceń i wzbudzenie odpowiedzialności zespołu. Tworzenie regulaminu współpracy.
 • Jak wykorzystać wyznaczanie granic, kodeks, do motywacji pracowników?
 • Jak wykorzystać komunikację do prawidłowego sprecyzowania zadań i celów dla podwładnych?
 • Jak przekazywać informację, aby była zrozumiana przez każdego pracownika?
 • Jak wzbudzić chęć do realizacji zadań i wywołać odpowiedzialność
 • Jak przeprowadzić spotkanie, aby pracownicy zrozumieli zmiany które nastąpiły?

W tej części szkolenia zajmiemy się głównymi zasadami skutecznej komunikacji w sytuacji wprowadzania zmian, wyznaczania granic i przekazania pracownikom zasad, które chcemy aby stosowali .Ćwiczenia mają na celu poznanie skutecznej techniki uporządkowania pracy zespołu i wpływu autorytetu na jakość i efektywność pracy.

Konstruktywna krytyka

 • Trudne emocje podczas przekazywania konstruktywnej krytyki
 • Emocje menadżera podczas krytyki
 • Budowanie konstruktywnej krytyki
 • Przeniesienie zadań na pracownika i poczucie odpowiedzialności
 • Obrona przed manipulacją

W tej części zajmujemy się podziałem technik rozmów na „konstruktywną krytykę’’ oraz „karanie pracowników’’. Bardzo istotną rolę w motywacji pracowników odgrywa poprawna informacja zwrotna o negatywnym postępowaniu pracownika.

Docenianie pracowników – rozmowy, motywacja pozafinansowa, inspirowanie pracowników do rozwiązywania problemów oraz inicjowania pomysłów.

 • Nagrody, które nas nic nie kosztują
 • Konstruktywna rozmowa doceniająca – umiejętność zadawania pytań i słuchanie nowych pomysłów
 • Budowania odpowiedzialności pracowników
 • Znajdowanie zadań pozwalających na identyfikowanie się pracownika z organizacją
 • Czas miejsce, częstotliwość rozmów doceniających
 • Rozpoznawanie motywatorów pracowników

W tej części szkolenia nauczymy się w jaki sposób przeprowadzać rozmowy doceniające, które mają na celu zwiększenie zaangażowania, odpowiedzialności, kreatywności oraz wzrost motywacji pracowników. Ważnym aspektem będzie umiejętność zadawania pytań i słuchania. Używany język a reakcja odbiorcy, w tym aspekty językowe, słowa klucze.

Analiza osobowości pracowników

 • Poznanie wartości i przekonań poszczególnych pracowników kluczem do skutecznej motywacji, komunikacji oraz wywierania wpływu.

W tym module zajmiemy się sposobami myślenia ludzi i kwestią ich rozpoznawania co do typu osobowości i zaplanowania odpowiedniej reakcji. Uczestnicy będą mieć okazję do zdiagnozowania zarówno siebie i swoich sposobów funkcjonowania w określonych kontekstach, jak i innych osób.

Przekazywanie trudnych decyzji, trudne rozmowy

 • Opór pracowników w sytuacjach zmian w organizacji i metody ich przezwyciężania
 • Zaplanowanie efektów i ich świadome wykorzystanie podczas trudnych rozmów
 • Obrona przed manipulacją
 • Egzekwowanie poleceń

W tej części zajmiemy się kwestią zmiany przekonań, tworzenia założeń i skutecznego ich wykorzystania podczas przekazywania trudnych decyzji. Istotna będzie również kwestia znaczenia wartości i identyfikacja powodów sprzeciwu pracowników.

Motywacja jako podstawa do wspólnego sukcesu firmy

 • Dostosowanie czynników motywacji do poszczególnych typów pracowników
 • Wykorzystanie motywacji bez bodźców finansowych
 • Pułapki w motywowaniu finansowym
 • Motywacja osób które nie chcą się rozwijać

Podczas tej części warsztatów zajmiemy się wskazywaniem realnych czynników długotrwale motywujących pracowników do działania, kreatywności i bardziej wydajnej pracy. Uczestnicy nabędą umiejętność zadawania pytań, w celu identyfikacji motywatorów swoich pracowników.

Konflikty pracownicze

 • Badanie źródeł konfliktów pracowniczych
 • Analizowanie sytuacji i podjęcie decyzji kiedy ingerować
 • Wykorzystywanie skutecznych metod rozwiązywania konfliktów, odpowiednich do sytuacji z zaangażowaniem pracowników

Ten moduł zostanie poświęcony sposobom zapobiegania konfliktom pomiędzy pracownikami. Metody zostaną omówione na podstawie rzeczywistych zdarzeń uczestników oraz na podstawie case study, mających na celu nabycie umiejętności podejmowania trafnych decyzji w działaniu.

Trudne sprawy menedżera

 • Rozmowy z roszczeniowymi pracownikami
 • Plotki pracowników
 • Umiejętność zachowania proporcji dystansu szef – pracownik
 • Asertywność menedżerska
 • Przekazywanie niepopularnych decyzji
 • Wypalenie zawodowe

W tej części zostaną omówione i przekazane sprawdzone metody rozwiązywania trudnych spraw, które najczęściej są dodatkowymi pytaniami na szkoleniu. Trener na podstawie własnych doświadczeń oraz znajomości wpływu na zachowania podwładnych, przekaże rozwiązania dotyczące wskazanych aspektów.

Metodyka szkolenia:

Forma warsztatowa, dużo ćwiczeń coachingowych, dyskusji, pracy w grupach. Elementy coachingu komunikacyjnego. Tworząc program szkoleniowy trener wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu kierowania i komunikacji, łącząc ją z nowoczesnymi technikami uczenia się (m.in. systemowe techniki myślenia, modelowanie).

Prowadzący szkolenie:

Edyta Kozera – współpracuje zarówno z międzynarodowymi korporacjami, jak i przedsiębiorstwami sektora prywatnego i publicznego. Wśród doświadczeń trenera wyróżnić warto również bogaty wachlarz projektów, realizowanych dla urzędów administracji rządowej oraz samorządowej. Zaletą stylu pracy trenera jest podkreślana w ankietach uczestników umiejętność elastycznego dostosowania się do potrzeb klienta oraz specyfiki działania organizacji. Na warsztatach proponuje sprawdzone rozwiązania, łącząc indywidualny i grupowy trening w zakresie: kierowania, skutecznego motywowania pracowników, komunikacji wpływającej na rozwój pracowników, modyfikowania przekonań, zarządzania zespołami, umiejętności delegowania uprawnień oraz zarządzania konfliktem. Trenera wyróżnia dynamika i wysoki poziom energii prowadzonych spotkań, stąd ich warsztatowy, interaktywny i angażujący charakter.

Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej/Laboratorium Psychoedukacji na kierunku Coaching i Mentoring oraz Politechniki Warszawskiej Wydziału Zarządzania. Jej pasją, oprócz podnoszenia efektywności w życiu codziennym, jest holistyczne podejście do zdrowia. Przeprowadziła około 10 000 godzin szkoleniowych w tym coachingu.

Zgłoś się na szkolenie już dziś.

Cena szkolenia on-line:
1210,- PLN 990,- PLN + 23% VAT

Jest to koszt udziału w szkoleniu jednej osoby i obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej – do pobrania, certyfikat ukończenia – do pobrania.

Uwaga! Przy zgłoszeniu uczestnictwa do dnia 30.03.2024 r. cena szkolenia wynosi 990,- PLN + 23% VAT za jedną osobę̨. Po tym terminie cena wynosi 1210,- PLN + 23% VAT.

Chcesz zamówić szkolenie tylko dla Twojej firmy?

Prowadzimy również szkolenia zamknięte.

Koszt szkolenia w Państwa firmie to 8900 zł netto dla grupy do 10-14 osób. Jeśli chcą̨ Państwo zrealizować szkolenie u siebie w organizacji dla większej liczby uczestników, prosimy o wysłanie zapytania – przygotujemy ofertę̨ dostosowaną do aktualnych potrzeb.

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%).

Zapraszamy do kontaktu: 668-900-548 lub kontakt@edytakozera.pl


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *